Продажба само на търговци

Сертифицирано управление за околната среда

Управление за околната среда според DIN EN ISO 14001:2009

Total Zero
DIN EN ISO 14001

Сигурното спазване на законовите изисквания и собствените стандарти за околната среда са в основата на управлението. Чрез редовни проверки на политиката за околната среда и подходящите поправки се постига постоянно подобряване на опазването на околната среда.

Тази политика се спазва и от нашите международни компании, които са включени в сертифицирането на нашата система за управление на качеството и околната среда.

В управлението на околната среда са включени следните аспекти:

  • Насърчаване на мотивацията на екологичното съзнание
  • Контрол на системата за управление на околната среда
  • Бизнес процеси и продукти
  • Партньори и доставчици
  • Продотвратяване на пожари и опасности
  • Информация за клиентите
  • Нови продукти и процеси
  • Информация за обществеността
  • Задължения на ръководството

Оценката на резултатите, вътрешни одити, както и периодичното отчитане на оперативна защита на околната средапоказват редовната проверка, извършвана от изпълнителния съвет, на годността, адекватността и ефективността на системата за управление на околната среда

CO2-неутрална доставка на стоки


Заедно с нашия логистичен партньор DPD поставяме на "общо нула" климатично неутрални доставки. Превозът на стоки със значително намалени емисиите на CO2 е в нашия фокус. Превозът на пакети образува висок процент СО2- емисии, които влияят отрицателно върху глобалния климат, както и на парниковия ефект.

Das umweltfreundliche Engagement ist für FÖRCH Kunden mit keinem Aufpreis verbunden und garantiert auch weiterhin höchste Qualitätsstandards.

За да спрем това развитие, ние се ангажираме със сигурна доставка и по този начин поемаме отговорност към служителите, околната среда и обществото. В рамките на инициативата "общо нула" от FÖRCH с DPD се изпращат СО2-неутрални пакети. Еко инициативата не обвързва клиентите на FÖRCH с допълнително заплащане и гарантира високи стандарти на качеството.

Сертификат DINENISO 14001:2009