Продажба само на търговци

Сертифицирано качество - нашият стандарт

Управление на качеството в съответствие с DIN EN ISO 9001: 2008

Ниво на обслужване
DIN EN 9001

Качеството на продуктите, предлагани от FÖRCH, напълно отговаря на Вашите изисквания. Нашите надеждни логистични партньори гарантират, че поръчките се доставят в рамките на 24 до 48 часа. За да получите това, което желаете, бързо и надеждно, всички работни ходове се съгласуват и оптимизират до най-малките детайли - при получаването на стоката в склада или в автоматизиран логистичен център.

Ориентация на клиентите в управлението на качеството е задължение на FÖRCH, така че ние сме сертифицирани съгласно DIN EN ISO 9001: 2008

В основата на нашата политика за качество е да задоволим нашите клиенти. Ние искаме да Ви доставим продукти и услуги, които отговарят на Вашите изисквания и очаквания.

За да се постигне тази цел, FÖRCH следва следните ръководни принципи за качество :

  • Високо качество на нашите продукти, услуги и решения се разглежда като наша основна цел
  • Критериите за качеството на нашите продукти и услуги се определят от нашите клиенти
  • Точността и правилното опаковане на доставките са наш еталон. Трябва да се спазват договорените ангажименти   
  • Старателна и задълбочена обработка на запитвания, оферти, поръчки, модели и оплаквания според принципа "без грешка"
  • Нашите служители следят за реализирането на целите ни, както и за контрола върху качеството на продуктите   
  • Намаляване на разходите и увеличаване на производителността чрез поддържане на постоянно високо ниво на качеството, което е постижимо, само при добре вършена работа от самото начало.
  • Приоритет е премахването на грешки чрез отстраняване на причините за тях   
  • Точна оценка на нашите доставчици, тъй като качеството на нашите продукти зависи най-вече от доставчиците ни
  • Обръщане на специално внимание на потребностите и очакванията на нашите клиенти.

Сертификат DIN EN ISO 9001: 2008