Продажба само на търговци

Управление на Ц-части.

Използвайте възможностите за спестяване при доставяне на Ц-части.

Диаграма на С-части

В условия на глобална конкуренция всички предприятия трябва да бъдат насочени към максимална ефективност - особено при пазаруването. Ние от FÖRCH се стараем вашата поръчка да бъде възможно най - икономична, лесна и ясна .

Ето защо ние виждаме себе си не само като верен доставчик на продукти, но и като междубраншов доставчик на цялостни, индивидуални и модулни системни решения за С-части. С голям потенциал за повишение на ефикасността и производителността гарантираме доставка на малки части, DIN и стандартни части , работни химикали , консумативи и сонди , както и шлифовъчни материали и инструменти.

Те се характеризират с по-ниска стойност, но създават значителен разходен процес при големи поръчки - особено при чести поръчки. Заради голямото несъответствие между стойността на стоката и разходите , искаме да оптимизираме възлагането на поръчки и да превърнем поръчването на С-части в основна тематика на фирменото ръководене, за да предотвратим дисбаланса между административните и делови раходи по реалната стойност.

Точният баланс между стойността на стоката и доставните разходи е решаващ при мениджмънта на С-части, за да бъде реализиран неизползваемият спестовен потенциал.