Продажба само на търговци

Модел за последващи пресмятания

Лесна възможност за допълнителни доходи във Вашата работа

Пресмятането на малките части е много скъпо от гледна точка на голямото разнообразие - но ние Ви обещаваме добра възможност за допълнителни доходи.

Нашият модел подрежда закупените от Вас малки части до 9 групи. От сумата на покупката и количеството се получава една средна стойност на част. Всички използвани части могат да бъдат разпределени във Вашата клиентска поръчка или сметка - лесно и прозрачно за всички потребители.