Продажба само на търговци

Сервизно оборудване за професионалисти

Важни партньорства за Вашия сервиз

Tauchnitz Werkstatt-Technik
Tauchnitz Werkstatt-Technik

Оборудването на една работилница трябва да бъде много добре обмислено :
освен монетарните фактори, важна роля играят големината, функционалността и разнообразието. За да можем да Ви помогнем максимално добре в избора Ви на оборудване, ние сме ангажирали компетентни сътрудници.

Tauchnitz от Лайпциг е динамична и развиваща се фирма в областта на сервизното оборудване. Като работим в тясно сътрудничество с водещи производители, ние можем да предложим разходно-ефективни персонализирани решения - от съвети за практическо планиране до монтаж и последващо обслужване .

Също така в областта на ефективната диагностика и задължителното тестване на емисии, ние търсим най-добрите партньори.

 

  

 

 

AVL DiTEST
AVL DiTEST

 Надежден и ориентиран към бъдещето партньор за автомобилни сервизи и проверка на превозни средства. Благодарение на този партньор ние Ви предлагаме лесни за употреба продукти с OEM качество, с които можете не само ефективно да спестите ценно време, но и да овладеете предизвикателствата на ежедневната работа .